甜蜜的冤家

甜蜜的冤家

甜蜜的冤家簡介

top
此劇講述一個被指控為殺人兇手的女人,向陷害她的人復仇的故事。

甜蜜的冤家演員介紹表

top
主要人物
演員 角色 介紹
朴恩惠 吳玳琳 最佳食品開發部職員,對於食物有著很深的理解。她與媽媽經營著一家肉食餐廳,一次與專欄作家在熙爭吵後,她為了與在熙和解而到別墅會面,但在熙突然在那裡死亡,因而被指控為殺人兇手而入獄。
劉建 崔善浩 最佳食品本部長,集團的繼承人。他的辦公室里放滿漫畫,若不是生於集團家族中,他一定會去做漫畫家。他在心愛的人在熙死亡後,做人也變得毫無動力,直至與玳琳於四年後重遇為止。
李載宇 鄭在旭 著名廚師,依蘭的繼子。他的身邊充滿著傾慕他的女人,但他總是顯得很寂寞。在在熙去世後,在世娜安排下前往紐約最佳食品加盟餐廳做廚師。在那裡,他意外地遇到玳琳,並為她解決再度入獄的危機,並漸漸愛上了她。
朴泰仁 洪世娜 在熙在兒時已相識的最佳密友,最佳食品開發部部長。表面上,她喜歡善良地生活,但她心知自己是家務助理的女兒而不會與在熙成為真朋友。她其後不斷做討好在熙的事,希望獲得她的認同。然而,她看見在熙逐漸崛起而妒忌,於是在別墅里,將她從樓梯下推下來。
在旭周邊人物
演員 角色 介紹
李甫姬 尹依蘭 在熙媽媽,在旭的繼母,賢成控股的代表。在丈夫死後,她獲得大筆遺產,並視在旭為生存的唯一支柱。
崔慈慧 在熙 依蘭的女兒,著名的美食專欄作家,後被世娜推下樓梯而死亡。
世娜周邊人物
演員 角色 介紹
金姬貞 馬宥京 世娜和世江的媽媽,最佳食品專營餐廳社長。
金浩昌 洪世江 以前是玳琳的準新郎,最佳食品法律團隊律師。他是一個媽寶,擁有自命不凡的勢利性格與喜愛花俏的東西。他在發現能陷害玳琳成為兇手後,便與露比交往,希望能嫁入豪門。
善浩周邊人物/最佳食品
演員 角色 介紹
張貞熙 車福南 善浩的婆婆,最佳食品會長,非常節儉地生活。
李珍雅 高恩貞 善浩的媽媽,福南的媳婦。她忠於岳母及丈夫,是在善浩背後支持著他的女人。
崔昤 崔高奉 善浩的爸爸,福南的兒子,最佳食品社長。在學校生活時的夢想是一名歌手,擁有出色的舞技。
陸高雲 崔露比 福南的女兒,世江的妻子,善浩的姑母。
玳琳周邊人物
演員 角色 介紹
在熙 姜順熙 玳琳的媽媽
李清美 金淑 玳琳在監獄的同房犯人。

甜蜜的冤家收視率

top
集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
韓國(全國) 首爾(首都圈) 韓國(全國) 首爾(首都圈)
1 2017/06/12 9.6% 7.3% 8.3% 8.2%
2 2017/06/13 10.4% 8.8% 8.4% 7.4%
3 2017/06/14 9.4% 8.6% 7.7% 7.0%
4 2017/06/15 9.1% 7.3% 8.8% 8.3%
5 2017/06/16 10.5% 8.8% 8.7% 8.2%
6 2017/06/19 8.7% 7.2% 7.9% 7.1%
7 2017/06/20 10.0% 8.3% 8.3% 7.7%
8 2017/06/21 9.7% 9.0% 8.8%
9 2017/06/22 10.0% 8.8% 9.2%
10 2017/06/23 9.6% 7.7% 8.1% 7.5%
11 2017/06/26 8.5% 7.2% 8.2% 7.7%
12 2017/06/27 9.3% 7.6% 7.7% 7.0%
13 2017/06/28 7.7% 6.7% 7.9% 6.8%
14 2017/06/29 9.2% 7.9% 8.3% 7.5%
15 2017/06/30 7.7% 6.2% 8.0% 7.4%
16 2017/07/03 10.0% 8.2% 8.7% 8.1%
17 2017/07/04 8.1% 9.0% 8.2%
18 2017/07/05 9.8% 7.2% 8.6% 8.1%
19 2017/07/06 10.5% 9.1% 7.8%
20 2017/07/07 11.7% 9.9% 9.4% 8.7%
21 2017/07/10 10.8% 8.6% 9.1% 8.4%
22 2017/07/11 11.9% 9.3% 8.9% 8.0%
23 2017/07/12 9.8% 8.3% 9.4% 8.6%
24 2017/07/13 11.3% 9.3% 9.1% 8.3%
25 2017/07/14 10.8% 9.2% 9.6% 8.4%
26 2017/07/17 11.2% 9.6% 9.1% 8.8%
27 2017/07/18 11.5% 9.9% 9.4% 8.6%
28 2017/07/19 11.7% 10.0% 8.9% 7.9%
29 2017/07/20 11.4% 9.8% 9.1% 7.6%
30 2017/07/21 11.8% 10.0% 9.4% 8.3%
31 2017/07/24 10.8% 8.7% 9.3% 8.8%
32 2017/07/25 10.4% 9.2% 9.7% 9.4%
33 2017/07/26 11.1% 8.6% 9.6% 9.1%
34 2017/07/27 10.5% 8.8% 8.7% 7.2%
35 2017/07/28 11.1% 9.5% 9.9% 9.5%
36 2017/07/31 11.0% 8.3% 9.3% 8.2%
37 2017/08/01 10.3% 7.9% 9.0% 7.8%
38 2017/08/02 11.1% 9.0% 9.6% 8.8%
39 2017/08/03 10.5% 9.2% 9.5% 8.5%
40 2017/08/04 10.7% 8.8% 9.6% 9.4%
41 2017/08/07 10.9% 8.5% 9.2% 8.0%
42 2017/08/08 11.8% 10.0% 9.8% 8.7%
43 2017/08/09 11.9% 9.5% 9.6% 8.4%
44 2017/08/10 11.8% 9.9% 10.1% 9.3%
45 2017/08/11 12.1% 9.4% 10.2% 8.9%
46 2017/08/14 11.5% 9.1% 10.3% 9.0%
47 2017/08/15 9.8% 8.0% 11.0% 10.4%
48 2017/08/16 11.3% 8.4% 10.9% 9.4%
49 2017/08/17 12.7% 9.6% 11.3% 10.1%
50 2017/08/18 11.0% 9.3% 11.4% 10.2%
51 2017/08/21 11.9% 9.2% 10.6% 9.1%
52 2017/08/22 12.2% 9.6% 10.3% 8.9%
53 2017/08/23 12.0% 9.7% 11.2% 10.0%
54 2017/08/24 12.7% 10.8% 11.5% 10.4%
55 2017/08/25 13.5% 10.7% 11.3% 9.8%
56 2017/08/28 12.6% 9.7% 11.0% 9.5%
57 2017/08/29 13.0% 9.8% 11.6% 10.3%
58 2017/08/30 12.7% 9.7% 11.3% 10.0%
59 2017/08/31 12.6% 10.6% 11.2% 10.1%
60 2017/09/01 12.2% 9.1% 11.5% 10.5%
61 2017/09/04 11.4% 9.2% 11.6% 10.8%
62 2017/09/05 10.6% 9.3% 10.2% 8.6%
63 2017/09/06 12.5% 9.8% 11.0% 9.7%
64 2017/09/07 12.7% 10.4% 11.4% 9.9%
65 2017/09/08 12.3% 8.9% 11.3% 10.0%
66 2017/09/11 14.1% 10.8% 12.1% 10.9%
67 2017/09/12 12.4% 10.0% 11.6% 10.5%
68 2017/09/13 12.1% 9.0% 11.4%
69 2017/09/14 13.0% 10.4% 10.6% 9.5%
70 2017/09/15 12.1% 9.6% 11.5% 10.9%
71 2017/09/18 11.9% 10.4% 11.3% 10.2%
72 2017/09/19 12.3% 10.2% 11.5% 10.1%
73 2017/09/20 13.0% 11.7% 10.4%
74 2017/09/21 13.4% 10.6% 12.3% 10.5%
75 2017/09/22 14.0% 12.0% 12.9% 12.0%
76 2017/09/25 13.0% 10.9% 13.0% 11.5%
77 2017/09/26 13.4% 11.5% 12.0% 10.9%
78 2017/09/27 15.4% 11.9% 13.0% 11.4%
79 2017/09/28 13.6% 11.7% 13.3% 12.0%
80 2017/09/29 13.2% 10.2% 13.6% 12.6%
81 2017/10/02 10.6% 8.0% 10.8% 9.7%
82 2017/10/03 11.7% 9.0% 10.1% 9.8%
83 2017/10/04 8.9% 6.3% 6.7% 6.3%
84 2017/10/05 10.9% 8.7% 9.9% 8.9%
85 2017/10/06 12.0% 8.9% 12.3% 11.4%
86 2017/10/09 13.4% 10.4% 12.2% 10.4%
87 2017/10/10 13.6% 11.4% 12.8% 12.0%
88 2017/10/11 13.4% 10.9% 13.3% 12.1%
89 2017/10/12 14.2% 11.3% 12.3% 10.8%
90 2017/10/13 14.4% 11.9% 12.8% 11.5%
91 2017/10/16 13.7% 11.1% 11.8% 10.5%
92 2017/10/17 13.8% 11.0% 11.4% 9.7%
93 2017/10/18 13.9% 11.6% 11.7% 11.0%
94 2017/10/19 13.2% 11.3% 11.8% 10.8%
95 2017/10/20 13.7% 12.2% 10.6%
96 2017/10/23 13.3% 11.5% 11.6% 9.9%
97 2017/10/24 13.1% 10.3% 11.3% 10.3%
98 2017/10/25 13.6% 11.0% 11.1% 9.5%
99 2017/10/26 13.7% 10.3% 12.4% 11.0%
100 2017/10/27 12.8% 9.9% 11.9% 10.1%
101 2017/10/30 14.3% 11.9% 12.6% 11.6%
102 2017/10/31 14.4% 11.8% 12.4% 11.2%
103 2017/11/02 13.7% 11.4% 11.8% 10.7%
104 2017/11/03 12.9% 10.4% 11.9% 10.5%
105 2017/11/06 13.5% 11.2% 12.0% 10.7%
106 2017/11/07 13.7% 11.9% 12.2%
107 2017/11/08 13.3% 10.8% 10.5%
108 2017/11/09 13.6% 10.9% 12.3% 10.6%
109 2017/11/10 12.8% 10.4% 10.8%
110 2017/11/13 12.9% 11.0%
111 2017/11/14 13.6% 10.7% 12.0% 10.7%
112 2017/11/15 14.2% 11.6% 12.6% 11.3%
113 2017/11/16 13.4% 10.9% 12.3% 11.4%
114 2017/11/17 13.6% 11.1% 12.8% 11.1%
115 2017/11/20 12.9% 9.7% 11.4%
116 2017/11/21 14.6% 12.2% 12.9% 11.3%
117 2017/11/22 13.7% 11.8% 12.3% 11.2%
118 2017/11/23 13.6% 10.9% 11.9% 10.9%
119 2017/11/24 13.9% 11.4% 12.8% 11.7%
120 2017/11/27 14.0% 11.7% 12.5% 11.9%
121 2017/11/28 13.5% 11.3% 12.9% 12.0%
122 2017/11/29 10.8% 12.3% 11.5%
123 2017/11/30 14.3% 11.6% 12.8% 11.6%
124 2017/12/01 13.8% 12.1% 12.0% 11.1%
平均收視率 12.04% 9.79% 10.77% 9.71%

主演相關韓劇

top
為何那樣,奉尚先生秘密與謊言時間/Time小婦人小島老師你好上帝火花遊戲相愛的人啊粉紅色唇膏理判事判大長今要帥氣的生活他和她心跳的聲音不能沒有你的生活至誠感天兩個女人的房間